• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

What People Say | Poď na zelenú!

06 marca, 2023

Lukáš Haršány

Okrem bežných zručností, potrebných v profesijnom živote, mi štúdium na SPU dalo aj solídne základy pre chápanie stále aktuálnejších tém zmeny klímy a udržateľného spôsobu života a hospodárenia..

06 marca, 2023

Nikola Gažíová

Ako študentka som získala veľa vedomostí, ktoré dodnes využívam vo svojej praxi. Aj vďaka vzdelaniu na SPU sa teraz môžem živiť tým, čo ma najviac baví.

24 februára, 2023

Marek Šumichrast

Štúdium na SPU mi dalo príležitosť k pochopeniu a cestu k porozumeniu krajiny. Široké možnosti zamerania v rámci fakulty a univerzity a voľnosť pri tvorbe vlastného študijného plánu.

24 februára, 2023

Milota Sidorová

Čo mi dalo štúdium na SPU? Voľnosť témy pre doktorskú prácu a veľa možností cestovať a nasávať trendy v krajinnej architektúre, ktorú som organicky včlenila do praxe v územnom plánovaní.

24 februára, 2023

Peter Pasečný

Štúdium mi dalo nielen základy z odboru krajinnej architektúry, ale aj schopnosť samostatne pracovať, efektívne využívať čas. Možnosť vycestovať cez program Erasmus zásadne ovplyvnila moje ďalšie profesné i životné smerovanie.

20 februára, 2023

Pavol Červený

Štúdium na SPU potvrdilo, že strom praxe je veľmi košatý a jeho dobré základy umožňujú nielen zaujímavo profesionálne rásť, ale aj dlhodobo ľudsky uspieť.

20 februára, 2023

Ján Adamovský

Štúdium na SPU mi dalo schopnosť analyzovať situácie z rôznych uhľov pohľadu vďaka širokému spektru získaných vedomostí a prijímať na základe nich kvalifikované a efektívne rozhodnutia.

10 februára, 2023

Juraj Dominka

Štúdium ma naučilo „kritický myslieť, nebáť sa argumentácií, dokončovať prácu on time, nepodvoliť sa, implementovať riešenia do praxe, motivovať zamestnancov a hlavne, že koncom štúdia moje učenie len začína…  

10 februára, 2023

Zuzana Chudá

Môžem povedať, že veľa vedomostí a praktických zručností, získaných počas štúdia, denno-denne využívam. V technike určite vidím úspešnú budúcnosť pre mnohých absolventov a taktiež absolventky – žienky, nebojte sa toho…

10 februára, 2023

Martin Pšenka

Čo mi dalo štúdium na SPU v Nitre? Technické vzdelanie, základy strojárstva, manažmentu, všeobecný prehľad a vďaka širokým možnostiam zahraničných mobilít dnes ovládam dva cudzie jazyky.