• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

What People Say | Poď na zelenú!

25 mája, 2022

Miriam Jarošová

Naučila som sa vnímať meteorológiu z iného uhla, viac praktického. Je totiž dôležité vedieť ako teoretické vedomosti dokážu pomôcť v praxi v rozličných oblastiach bežného života.

25 mája, 2022

Peter Gendiar

Čo mi dalo štúdium na SPU? Vzdelanie v odbore, kopec skvelých zážitkov, veľa priateľov na celý život, ale hlavne mi umožnilo robiť to, čo ma naozaj baví. 🙂

25 mája, 2022

Katarína Creamer

V praxi som si uvedomila, že som počas štúdia získala hlavne bohaté vedomosti o drevinách a trvalkách, ktoré využívam doteraz. Dali mi úžasný základ, na ktorom sa veľmi dobre stavia.

25 mája, 2022

Peter Matejovič

Presvedčte svojou snahou, iniciatívou a vedomosťami, neočakávajte ihneď odmenu za každý krok, ktorý vo svojej činnosti urobíte.

24 mája, 2022

Ján Paciga

Svedomite študujte, zaujímajte sa o poľnohospodársku veľkovýrobu, vzhľadom na to, že v treťom tisícročí sa len v stredných a veľkých podnikoch môžu optimálne uplatniť nové systémy a technológie.

24 mája, 2022

Róbert Bulla

Choďte si za svojím cieľom a nenechajte sa nikým odradiť. Buďte vytrvalí v tom, čo robíte, aj keď si myslíte, že už ste na konci, že viac sa už nedá…

24 mája, 2022

Štefan Chochláč

Držte sa hesla WORK, FINISH and PUBLISH, pretože dnes už nestačí iba pracovať a doviesť prácu do úspešného konca, ale musíte ju aj prezentovať, teda zverejňovať vaše výsledky.

24 mája, 2022

Marek Ličák

Kvalita vysokej školy sa nemeria iba množstvom vedomostí, ktoré získate, ale hlavne tým, nakoľko sú jej absolventi vyzretí a pripravení na reálny život.

24 mája, 2022

Tomáš Štrbo

Užívajte si študentský život, využite všetky možnosti, buďte trpezliví, majte rešpekt voči sebe aj ostatným, držte sa svojich cieľov a nevzdávajte sa. Ani Rím nebol postavený za jeden deň.

24 mája, 2022

Ján Škorňa

Priznávam, VŠP pôvodne nebola mojou školou snov. Dnes som osudu za túto voľbu veľmi vďačný, určite by som nechcel, aby to bolo inak.