• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

What People Say | Poď na zelenú!

17 januára, 2023

Dominika Dadíková

Mala som veľmi rada marketing a manažment, preberali sme veľa prípadov z praxe a v tom som sa našla. Čas strávený na univerzite a získané vedomosti vám nikto nevezme!

13 januára, 2023

Miroslava Rychtárechová

Všetko sa dá pomerne rýchlo naučiť, keď má človek záujem, motiváciu a správne nastavené priority. Dôležitá je náročnosť nielen k druhým, ale k sebe samému…

13 januára, 2023

Matúš Gála

Čomu ma univerzita naučila? Samostatnému a kritickému mysleniu. Pochopil som, že diskusia dokáže veci posunúť vpred a že ak chcete byť úspešní, musíte tomu ísť naproti,

12 januára, 2023

Marek Petriľák

Počas štúdia som oceňoval najmä prepájanie teoretických poznatkov s praxou, množstvo mimouniverzitných aktivít a zahraničných pobytov. Univerzita ponúka veľa možností, je len na každom z nás, ako s nimi naložíme….

12 januára, 2023

Ing. Martin Gulka

Správne sa rozhodnúť pri voľbe štúdia je pre naše budúce smerovanie kľúčové a ja už teraz viem, že som sa pri výbere univerzity a študijného programu rozhodol správne.

12 januára, 2023

Tomáš Chomjak

Ekonómovia si často pomáhajú porekadlom: žiadny obed nie je zadarmo. Ak štúdiu venujete svoj čas v kombinácií so skvelými akademikmi, vytúžený obed v podobe sľubnej kariéry vás určite neminie.

11 januára, 2023

Roman Kocian

Všetkým súčasným študentom chcem pogratulovať ku správnemu rozhodnutiu a všetkým, ktorí sa ešte stále rozhodujú, či na SPU študovať alebo nie, povedať jednoznačné áno.

11 januára, 2023

Gabriela Bírová

Štúdium na SPU ponúka široké študijné možnosti. Vďaka nim som nadobudla potrebné vedomosti a zručnosti pre svoju prácu a už ako čerstvá absolventka som nastúpila na pozíciu analytičky.

11 januára, 2023

Patrik Sailer

Získal som veľa znalostí, ktoré aktívne využívam v rámci svojej profesie. Stretol som tu tiež výborných spolužiakov a pedagógov, vďaka ktorým som si študentské časy veľmi užil.

10 januára, 2023

Lenka Šmidová

Päť rokov štúdia  mi umožnilo nahliadnuť do rôznych oblastí podniku, teoreticky či prakticky. Vďaka tomu som nemala problém so zaškoľovaním do procesu fungovania firmy, dokonale som ho poznala z prednášok