• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Lukáš Haršány | Poď na zelenú!

06 marca, 2023

Okrem bežných zručností, potrebných v profesijnom živote, mi štúdium na SPU dalo aj solídne základy pre chápanie stále aktuálnejších tém zmeny klímy a udržateľného spôsobu života a hospodárenia..