• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Martin Pšenka | Poď na zelenú!

10 februára, 2023

Čo mi dalo štúdium na SPU v Nitre? Technické vzdelanie, základy strojárstva, manažmentu, všeobecný prehľad a vďaka širokým možnostiam zahraničných mobilít dnes ovládam dva cudzie jazyky.