• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Prečo si vybrať Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre?

Inšpiratívne prostredie

Univerzitný areál, plný zelene, ponúka priestor na štúdium, relax, šport  a oddych. Leží iba kúsok od centra mesta, ktoré poskytuje široké možnosti trávenia voľného času.

Kvalitné vzdelávanie

Na šiestich fakultách si môžeš vybrať zo študijných programov  zameraných na poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológiu, biotechnológie, strojárstvo, ekonómiu a manažment.

Moderné ubytovanie

Vynovené študentské domovy sa nachádzajú priamo v areáli univerzity. Nechýbajú v nich študentské jedálne, bufety,  kuchynky, práčovne a samozrejmosťou je wifi a LAN pripojenie.

Široké možnosti uplatnenia

Podľa rebríčka univerzít, ktorý každoročne zostavuje portál Profesia.sk, patria absloventi SPU v Nitre medzi TOP 5 najvyhľadávanejších na trhu práce.

SPU v Nitre – Zelená univerzita

Je centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku s dôrazom na produkciu zdravých a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1952 a za obdobie svojej existencie vychovala takmer 90-tisíc absolventov. Na šiestich fakultách ponúka štúdium v akreditovaných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme.

Poznač si termíny podávania prihlášok, prijímacích konaní, zasadnutí prijímacej komisie...

Príď si pozrieť priestory univerzity a fakúlt, spoznáš našich pedagógov a študentov a dozvieš sa viac o možnostiach štúdia, ubytovania, trávenia voľného času...

Nevieš, kam poslať prihlášku či aké dokumenty k nej treba pripojiť? Pripravili sme prehľad najčastejších otázok záujemcov o štúdium.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživu ľudí.
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
sa zameriava na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
pripravuje odborníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, bankového systému, finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky, účtovníctva, informačných systémov.
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
poskytuje vzdelanie zamerané na oblasť politík Európskej únie, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu.
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
pripravuje odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, so zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradnícku výrobu a technológie.
TECHNICKÁ FAKULTA
ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

Povedali o SPU v Nitre

Univerzita mi pomohla nazrieť do zákulisia poľnohospodárskeho výskumu, osobitne ma zaujali predmety spojené s fyziológiou a reprodukciou hospodárskych zvierat.

Peter Šutovský

vedúci reprodukčného laboratória v Animal Science Research Center v Missouri, USA

Univerzita vám podá základ a vytvorí kmeň vedomostí a je na každom z vás, či ostanete len pri tom alebo doplníte konáre, listy a plody…

Peter Scholc

záhradný architekt, interiérový dizajnér IKEA Bratislava, freelancer

Študentské obdobie patrí medzi najkrajšie, ktoré som doteraz zažil. Čarovná Nitra a študentský život – keď si odmyslím zápočty a skúškové obdobie – zanechali vo mne iba pozitívne dojmy.

Ľuboslav Dobrocký

starosta obce Dolná Strehová

Univerzita mi dala základy pre vnímanie priestoru a hmoty. Naučila ma nebáť sa veľkých projektov, ktoré sú v súčasnosti predmetom mojej tvorby.

Róbert Bartolen

florista a dizajnér

Svoj odbor treba mať naozaj rád, nielen ako prácu, ale aj koníček. Preto si ten „svoj“ musíte dobre zvoliť.

Zdenko Štefanides

hlavný ekonóm Všeobecnej úverovej banky

Buďte zvedaví a trpezliví. Nebojte sa ísť naproti svojim snom!

Andrea Čapkovičová

generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskej komisii, Brusel

Štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa.

Janka Bieliková

moderátorka a spolutvorkyňa relácie RTVS Hurá do záhrady

Hovorí sa, že študentské časy sú tie najkrajšie a v mojom prípade to platí dvojnásobne. Mal som šťastie na skvelých spolužiakov, ale aj pedagógov.

Lukáš Berta

majiteľ rodinného Vinárstva Berta