• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Prečo si vybrať Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre?

Inšpiratívne prostredie

Univerzitný areál, plný zelene, ponúka priestor na štúdium, relax, šport  a oddych. Leží iba kúsok od centra mesta, ktoré poskytuje široké možnosti trávenia voľného času.

Kvalitné vzdelávanie

Na šiestich fakultách si môžeš vybrať zo študijných programov  zameraných na poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológiu, biotechnológie, strojárstvo, ekonómiu a manažment.

Moderné ubytovanie

Vynovené študentské domovy sa nachádzajú priamo v areáli univerzity. Nechýbajú v nich študentské jedálne, bufety,  kuchynky, práčovne a samozrejmosťou je wifi a LAN pripojenie.

Široké možnosti uplatnenia

Podľa rebríčka univerzít, ktorý každoročne zostavuje portál Profesia.sk, patria absloventi SPU v Nitre medzi TOP 5 najvyhľadávanejších na trhu práce.

SPU v Nitre – Zelená univerzita

Je centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku s dôrazom na produkciu zdravých a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1952 a za obdobie svojej existencie vychovala takmer 90-tisíc absolventov. Na šiestich fakultách ponúka štúdium v akreditovaných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme.

Poznač si termíny podávania prihlášok, prijímacích konaní, zasadnutí prijímacej komisie...

Príď si pozrieť priestory univerzity a fakúlt, spoznáš našich pedagógov a študentov a dozvieš sa viac o možnostiach štúdia, ubytovania, trávenia voľného času...

Nevieš, kam poslať prihlášku či aké dokumenty k nej treba pripojiť? Pripravili sme prehľad najčastejších otázok záujemcov o štúdium.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživu ľudí.
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
sa zameriava na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
pripravuje odborníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, bankového systému, finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky, účtovníctva, informačných systémov.
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
poskytuje vzdelanie zamerané na oblasť politík Európskej únie, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu.
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
pripravuje odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, so zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradnícku výrobu a technológie.
TECHNICKÁ FAKULTA
ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

Povedali o SPU v Nitre

Univerzita vám podá základ a vytvorí kmeň vedomostí a je na každom z vás, či ostanete len pri tom alebo doplníte konáre, listy a plody…

Peter Scholc

záhradný architekt, interiérový dizajnér IKEA Bratislava, freelancer

Hospodárske zvieratá, hlavne hovädzí dobytok, som obdivoval už od detstva v dedinskej maštali mojich starých rodičov.To rozhodlo o výbere študijného odboru aj zameraní mojej vedeckej ašpirantúry…

Ján Huba  

výskumný pracovník VÚŽV, konateľ vydavateľstva Slovenský CHOV  

Rád spolupracujem so svojou univerzitou. Študenti SPU vo vinárstve vykonávajú prax, počas ktorej sa im skúsení vinári snažia venovať a oboznamovať ich s umením výroby hrozna a vína. Práca vinohradníka, vinára ...

Peter Lukačovič 

hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina 

Študentské obdobie patrí medzi najkrajšie, ktoré som doteraz zažil. Čarovná Nitra a študentský život – keď si odmyslím zápočty a skúškové obdobie – zanechali vo mne iba pozitívne dojmy.

Ľuboslav Dobrocký

starosta obce Dolná Strehová

Univerzita mi dala základy pre vnímanie priestoru a hmoty. Naučila ma nebáť sa veľkých projektov, ktoré sú v súčasnosti predmetom mojej tvorby.

Róbert Bartolen

florista a dizajnér

Svoj odbor treba mať naozaj rád, nielen ako prácu, ale aj koníček. Preto si ten „svoj“ musíte dobre zvoliť.

Zdenko Štefanides

hlavný ekonóm Všeobecnej úverovej banky

Buďte zvedaví a trpezliví. Nebojte sa ísť naproti svojim snom!

Andrea Čapkovičová

generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskej komisii, Brusel

Štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa.

Janka Bieliková

moderátorka a spolutvorkyňa relácie RTVS Hurá do záhrady

Hovorí sa, že študentské časy sú tie najkrajšie a v mojom prípade to platí dvojnásobne. Mal som šťastie na skvelých spolužiakov, ale aj pedagógov.

Lukáš Berta

majiteľ rodinného Vinárstva Berta

Štúdium na univerzite mi otvorilo nové obzory a pomohlo postaviť sa životu a práci s dostatočným sebavedomím.

Veronika Vallová

grafická dizajnérka, fotografka CREATIVE SK

Univerzita  mi dala množstvo teoretických poznatkov v oblasti regionalistiky, ekonomiky, politiky… Dodnes ich využívam vo svojej desaťročnej praxi v samospráve.

Renáta Medňanská

vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica

Priznávam, VŠP pôvodne nebola mojou školou snov. Dnes som osudu za túto voľbu veľmi vďačný, určite by som nechcel, aby to bolo inak.  

Ján Škorňa

redaktor RTVS, tvorca a moderátor úspešnej televíznej relácie Farmárska revue

Užívajte si študentský život, využite všetky možnosti, buďte trpezliví, majte rešpekt voči sebe aj ostatným, držte sa svojich cieľov a nevzdávajte sa. Ani Rím nebol postavený za jeden deň.

Tomáš Štrbo

manažér IBM

Kvalita vysokej školy sa nemeria iba množstvom vedomostí, ktoré získate, ale hlavne tým, nakoľko sú jej absolventi vyzretí a pripravení na reálny život.

Marek Ličák

riaditeľ odboru, Národná banka Slovenska

Držte sa hesla WORK, FINISH and PUBLISH, pretože dnes už nestačí iba pracovať a doviesť prácu do úspešného konca, ale musíte ju aj prezentovať, teda zverejňovať vaše výsledky.

Štefan Chochláč

spolumajiteľ a projektový manažér ASData group a Winston bros

Choďte si za svojím cieľom a nenechajte sa nikým odradiť. Buďte vytrvalí v tom, čo robíte, aj keď si myslíte, že už ste na konci, že viac sa už nedá…

Róbert Bulla

člen senior manažmentu LEDVANCE, s.r.o

Svedomite študujte, zaujímajte sa o poľnohospodársku veľkovýrobu, vzhľadom na to, že v treťom tisícročí sa len v stredných a veľkých podnikoch môžu optimálne uplatniť nové systémy a technológie.

Ján Paciga

predseda spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej

Presvedčte svojou snahou, iniciatívou a vedomosťami, neočakávajte ihneď odmenu za každý krok, ktorý vo svojej činnosti urobíte.

Peter Matejovič

riaditeľ firmy Ematech, prezident združenia AGRION

V praxi som si uvedomila, že som počas štúdia získala hlavne bohaté vedomosti o drevinách a trvalkách, ktoré využívam doteraz. Dali mi úžasný základ, na ktorom sa veľmi dobre stavia.

Katarína Creamer

Záhradná dizajnérka, Somerville, Massachusetts, USA

Čo mi dalo štúdium na SPU? Vzdelanie v odbore, kopec skvelých zážitkov, veľa priateľov na celý život, ale hlavne mi umožnilo robiť to, čo ma naozaj baví. 🙂

Peter Gendiar

záhradník - realizátor, zakladateľ záhradníctva Račických záhrada

Naučila som sa vnímať meteorológiu z iného uhla, viac praktického. Je totiž dôležité vedieť ako teoretické vedomosti dokážu pomôcť v praxi v rozličných oblastiach bežného života.

Miriam Jarošová

meteorologička, pedagogička na Žilinskej univerzite na Katedre leteckej dopravy