• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Ján Adamovský | Poď na zelenú!

20 februára, 2023

Štúdium na SPU mi dalo schopnosť analyzovať situácie z rôznych uhľov pohľadu vďaka širokému spektru získaných vedomostí a prijímať na základe nich kvalifikované a efektívne rozhodnutia.