• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Peter Pasečný | Poď na zelenú!

24 februára, 2023

Štúdium mi dalo nielen základy z odboru krajinnej architektúry, ale aj schopnosť samostatne pracovať, efektívne využívať čas. Možnosť vycestovať cez program Erasmus zásadne ovplyvnila moje ďalšie profesné i životné smerovanie.