• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Pavol Červený | Poď na zelenú!

20 februára, 2023

Štúdium na SPU potvrdilo, že strom praxe je veľmi košatý a jeho dobré základy umožňujú nielen zaujímavo profesionálne rásť, ale aj dlhodobo ľudsky uspieť.