• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Juraj Dominka | Poď na zelenú!

10 februára, 2023

Štúdium ma naučilo „kritický myslieť, nebáť sa argumentácií, dokončovať prácu on time, nepodvoliť sa, implementovať riešenia do praxe, motivovať zamestnancov a hlavne, že koncom štúdia moje učenie len začína…