• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Fakulty | Poď na zelenú!

13 januára, 2022

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

pripravuje odborníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, bankového systému, finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky, účtovníctva, informačných systémov.

13 januára, 2022

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

pripravuje odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, so zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradnícku výrobu a technológie.

13 januára, 2022

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

sa zameriava na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.

13 januára, 2022

TECHNICKÁ FAKULTA

ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

13 januára, 2022

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

  ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživa ľudí.