• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA | Poď na zelenú!

13 januára, 2022
poskytuje vzdelanie zamerané na oblasť politík Európskej únie, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu.