• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

TECHNICKÁ FAKULTA | Poď na zelenú!

13 januára, 2022

ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.