• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA | Poď na zelenú!

13 januára, 2022

sa zameriava na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.