• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV | Poď na zelenú!

13 januára, 2022

 

ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživa ľudí.