• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Prečo si vybrať Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre?

Inšpiratívne prostredie

Univerzitný areál, plný zelene, ponúka priestor na štúdium, relax, šport  a oddych. Leží iba kúsok od centra mesta, ktoré poskytuje široké možnosti trávenia voľného času.

Kvalitné vzdelávanie

Na šiestich fakultách si môžeš vybrať zo študijných programov  zameraných na poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológiu, biotechnológie, strojárstvo, ekonómiu a manažment.

Moderné ubytovanie

Vynovené študentské domovy sa nachádzajú priamo v areáli univerzity. Nechýbajú v nich študentské jedálne, bufety,  kuchynky, práčovne a samozrejmosťou je wifi a LAN pripojenie.

Široké možnosti uplatnenia

Podľa rebríčka univerzít, ktorý každoročne zostavuje portál Profesia.sk, patria absloventi SPU v Nitre medzi TOP 5 najvyhľadávanejších na trhu práce.

SPU v Nitre – Zelená univerzita

Je centrom poľnohospodárskeho vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku s dôrazom na produkciu zdravých a bezpečných potravín, ochranu životného prostredia, zachovanie biologickej diverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1952 a za obdobie svojej existencie vychovala takmer 90-tisíc absolventov. Na šiestich fakultách ponúka štúdium v akreditovaných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme.

Poznač si termíny podávania prihlášok, prijímacích konaní, zasadnutí prijímacej komisie...

Príď si pozrieť priestory univerzity a fakúlt, spoznáš našich pedagógov a študentov a dozvieš sa viac o možnostiach štúdia, ubytovania, trávenia voľného času...

Nevieš, kam poslať prihlášku či aké dokumenty k nej treba pripojiť? Pripravili sme prehľad najčastejších otázok záujemcov o štúdium.

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
ponúka štúdium záujemcom o farmárstvo, chov zvierat, ekologické pestovanie plodín, ochranu biodiverzity a životného prostredia, biologickú bezpečnosť či vedeckú výživu ľudí.
FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
sa zameriava na poznatky z oblasti biologických, chemických a technologických vied, na špičkové biotechnológie, moderné postupy výroby a spracovania potravín, na ich kvalitu a bezpečnosť.
FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
pripravuje odborníkov v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu, marketingu, bankového systému, finančného trhu, medzinárodnej obchodnej politiky, účtovníctva, informačných systémov.
FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
poskytuje vzdelanie zamerané na oblasť politík Európskej únie, regionálny rozvoj, rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu.
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
pripravuje odborníkov v oblasti krajinárstva a záhradníctva, so zameraním na krajinné inžinierstvo, krajinnú architektúru a záhradnícku výrobu a technológie.
TECHNICKÁ FAKULTA
ponúka štúdium zamerané na poľnohospodársku techniku, výrobnú a riadiacu techniku, dopravné stroje a zariadenia, predaj a servis techniky, rozvoj strojárskej výroby a automobilového priemyslu.

Štruktúra univerzitných pracovísk SPU v Nitre

.

Povedali o SPU v Nitre

Okrem bežných zručností, potrebných v profesijnom živote, mi štúdium na SPU dalo aj solídne základy pre chápanie stále aktuálnejších tém zmeny klímy a udržateľného spôsobu života a hospodárenia..

Lukáš Haršány

obchodný manažér pre spoločnosť, zaoberajúcou sa výrobou alternatívnych palív a recykláciou stavebných odpadov

Ako študentka som získala veľa vedomostí, ktoré dodnes využívam vo svojej praxi. Aj vďaka vzdelaniu na SPU sa teraz môžem živiť tým, čo ma najviac baví.

Nikola Gažíová

pestovateľka kvetov, floristka, dekoratérka značky .dobodky

Štúdium na SPU mi dalo príležitosť k pochopeniu a cestu k porozumeniu krajiny. Široké možnosti zamerania v rámci fakulty a univerzity a voľnosť pri tvorbe vlastného študijného plánu.

Marek Šumichrast

autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Čo mi dalo štúdium na SPU? Voľnosť témy pre doktorskú prácu a veľa možností cestovať a nasávať trendy v krajinnej architektúre, ktorú som organicky včlenila do praxe v územnom plánovaní.

Milota Sidorová

špecialistka na procesy v územnom plánovaní, facilitátorka, konzulantka pre rodovú rovnosť

Štúdium mi dalo nielen základy z odboru krajinnej architektúry, ale aj schopnosť samostatne pracovať, efektívne využívať čas. Možnosť vycestovať cez program Erasmus zásadne ovplyvnila moje ďalšie profesné i životné smerovanie.

Peter Pasečný

partner v krajinno-architektonickom ateliéri 2ka

Štúdium na SPU potvrdilo, že strom praxe je veľmi košatý a jeho dobré základy umožňujú nielen zaujímavo profesionálne rásť, ale aj dlhodobo ľudsky uspieť.

Pavol Červený

konateľ UNIAGRO, s.r.o.

Štúdium na SPU mi dalo schopnosť analyzovať situácie z rôznych uhľov pohľadu vďaka širokému spektru získaných vedomostí a prijímať na základe nich kvalifikované a efektívne rozhodnutia.

Ján Adamovský

vedúci bezpečnosti v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Štúdium ma naučilo „kritický myslieť, nebáť sa argumentácií, dokončovať prácu on time, nepodvoliť sa, implementovať riešenia do praxe, motivovať zamestnancov a hlavne, že koncom štúdia moje učenie len začína…  

Juraj Dominka

projektový koordinátor, Kongsberg Automotive

Môžem povedať, že veľa vedomostí a praktických zručností, získaných počas štúdia, denno-denne využívam. V technike určite vidím úspešnú budúcnosť pre mnohých absolventov a taktiež absolventky – žienky, nebojte sa toho…

Zuzana Chudá

Technical Solutions Specialist & Sales, Incom Partners s.r.o.

Čo mi dalo štúdium na SPU v Nitre? Technické vzdelanie, základy strojárstva, manažmentu, všeobecný prehľad a vďaka širokým možnostiam zahraničných mobilít dnes ovládam dva cudzie jazyky.

Martin Pšenka

obchodný riaditeľ, IBO, s.r.o.

Hovorí sa, že „teória bez praxe je ako voz bez osi, prax bez teórie ako voz bez cesty“. Som rád, že si naši študenti overujú teoretické poznatky priamo v podnikoch.

Szilárd Dusza

referent s územnou a objektovou zodpovednosťou, Ministerstvo vnútra SR

Okrem skvelých zážitkov s kamarátov mi štúdium na SPU dalo potrebné vedomosti na štart mojej kariéry s možnosťou uplatniť sa u rôznych zamestnávateľov.

Roman Haládik

referent kvality – zabezpečenie kvality AUDI Q7, Volkswagen Slovensko

Vďaka štúdiu som si osvojil schopnosť rýchlo sa učiť nové veci a prispôsobiť sa rôznym situáciám, čo aktívne využívam v podnikaní dodnes. Všeobecný rozhľad a technický základ sú ďalším bonusom.

Marián Vyžinkár

Konateľ spoločnosti GHOST OF SAFETY

Štúdium ma naučilo efektívne riešiť vzniknuté operatívne situácie, opustiť svoju komfortnú zónu a ísť za hranice svojho pohodlia. Takže okrem odborných poznatkov mi pomohlo aj v rozvoji svojich morálno-vôľových vlastností.

Tomáš Sládeček

riaditeľ spoločnosti Víno Velkeer

Mala som veľmi rada marketing a manažment, preberali sme veľa prípadov z praxe a v tom som sa našla. Čas strávený na univerzite a získané vedomosti vám nikto nevezme!

Dominika Dadíková

moderátorka najpočúvanejšej rannej šou v rádiu Vlna

Všetko sa dá pomerne rýchlo naučiť, keď má človek záujem, motiváciu a správne nastavené priority. Dôležitá je náročnosť nielen k druhým, ale k sebe samému…

Miroslava Rychtárechová

prevádzková personálna manažérka TESCO STORES SR, a.s

Čomu ma univerzita naučila? Samostatnému a kritickému mysleniu. Pochopil som, že diskusia dokáže veci posunúť vpred a že ak chcete byť úspešní, musíte tomu ísť naproti.

Matúš Gála

generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika

Počas štúdia som oceňoval najmä prepájanie teoretických poznatkov s praxou, množstvo mimouniverzitných aktivít a zahraničných pobytov. Univerzita ponúka veľa možností, je len na každom z nás, ako s nimi naložíme…

Marek Petriľák

vedúci marketingového oddelenia, Galton Brands

Správne sa rozhodnúť pri voľbe štúdia je pre naše budúce smerovanie kľúčové a ja už teraz viem, že som sa pri výbere univerzity a študijného programu rozhodol správne.

Ing. Martin Gulka

špecialista pre skóring úverového rizika, Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Ekonómovia si často pomáhajú porekadlom: žiadny obed nie je zadarmo. Ak štúdiu venujete svoj čas v kombinácií so skvelými akademikmi, vytúžený obed v podobe sľubnej kariéry vás určite neminie.

Tomáš Chomjak

Risk Data Analyst, Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha, Česká republika

Všetkým súčasným študentom chcem pogratulovať ku správnemu rozhodnutiu a všetkým, ktorí sa ešte stále rozhodujú, či na SPU študovať alebo nie, povedať jednoznačné áno.

Roman Kocian

finančný kontrolór Helios Verwaltung Hessen GmbH, Nemecko

Štúdium na SPU ponúka široké študijné možnosti. Vďaka nim som nadobudla potrebné vedomosti a zručnosti pre svoju prácu a už ako čerstvá absolventka som nastúpila na pozíciu analytičky.

Gabriela Bírová

analytička, Swiss Re Corporate Solutions Services, s. r. o.

Získal som veľa znalostí, ktoré aktívne využívam v rámci svojej profesie. Stretol som tu tiež výborných spolužiakov a pedagógov, vďaka ktorým som si študentské časy veľmi užil.

Patrik Sailer

Head of Agri Center, Považský cukor a.s., Member of Nordzucker Group Trenčianska Teplá

Päť rokov štúdia  mi umožnilo nahliadnuť do rôznych oblastí podniku, teoreticky či prakticky. Vďaka tomu som nemala problém so zaškoľovaním do procesu fungovania firmy, dokonale som ho poznala z prednášok ...

Lenka Šmidová

AP Clerk, Ledvance

Štúdium mi pomohlo vyprofilovať svoje profesijné záujmy, načrtlo určité smery, ktorými som sa v budúcnosti mohol kariérne vydať a ukázalo mi, čo by ma bavilo v praxi.

Lukáš Lyžičiar

PricewaterhouseCoopers LLP, Kanada

Štúdium na SPU vrelo odporúčam, nielen pre rozsiahly a prepracovaný plán vzdelávania, ale aj pre podporu a ústretový prístup jej pedagógov.

Eva Némethová

obchodná riaditeľka, BOINT SK

Na študentské roky mám tie najlepšie spomienky. Štúdium beriem ako štartovaciu čiaru v kariérnom raste. Aj keď účtovníctvo, ktoré som vyštudovala, konkrétne nerobím, všetky znalosti využívam denne vo svojej práci.

Jana Michaláková

Head of Finance department, ESET s. r. o.

Štúdium vás naučí manažovať nielen seba a svoje okolie v mnohých oblastiach, ale podá vám i pomocnú ruku.Je na vás ako to funkčne a správne v živote využijete.

Dominika Zlatá

Michalove Konzervárne, s.r.o.

Naučila som sa vnímať meteorológiu z iného uhla, viac praktického. Je totiž dôležité vedieť ako teoretické vedomosti dokážu pomôcť v praxi v rozličných oblastiach bežného života.

Miriam Jarošová

meteorologička, pedagogička na Žilinskej univerzite na Katedre leteckej dopravy

Čo mi dalo štúdium na SPU? Vzdelanie v odbore, kopec skvelých zážitkov, veľa priateľov na celý život, ale hlavne mi umožnilo robiť to, čo ma naozaj baví. 🙂

Peter Gendiar

záhradník - realizátor, zakladateľ záhradníctva Račických záhrada

V praxi som si uvedomila, že som počas štúdia získala hlavne bohaté vedomosti o drevinách a trvalkách, ktoré využívam doteraz. Dali mi úžasný základ, na ktorom sa veľmi dobre stavia.

Katarína Creamer

záhradná dizajnérka, Somerville, Massachusetts, USA

Presvedčte svojou snahou, iniciatívou a vedomosťami, neočakávajte ihneď odmenu za každý krok, ktorý vo svojej činnosti urobíte.

Peter Matejovič

riaditeľ firmy Ematech, prezident združenia AGRION

Svedomite študujte, zaujímajte sa o poľnohospodársku veľkovýrobu, vzhľadom na to, že v treťom tisícročí sa len v stredných a veľkých podnikoch môžu optimálne uplatniť nové systémy a technológie.

Ján Paciga

predseda spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej

Choďte si za svojím cieľom a nenechajte sa nikým odradiť. Buďte vytrvalí v tom, čo robíte, aj keď si myslíte, že už ste na konci, že viac sa už nedá…

Róbert Bulla

člen senior manažmentu LEDVANCE, s.r.o

Držte sa hesla WORK, FINISH and PUBLISH, pretože dnes už nestačí iba pracovať a doviesť prácu do úspešného konca, ale musíte ju aj prezentovať, teda zverejňovať vaše výsledky.

Štefan Chochláč

spolumajiteľ a projektový manažér ASData group a Winston bros

Kvalita vysokej školy sa nemeria iba množstvom vedomostí, ktoré získate, ale hlavne tým, nakoľko sú jej absolventi vyzretí a pripravení na reálny život.

Marek Ličák

riaditeľ odboru, Národná banka Slovenska

Užívajte si študentský život, využite všetky možnosti, buďte trpezliví, majte rešpekt voči sebe aj ostatným, držte sa svojich cieľov a nevzdávajte sa. Ani Rím nebol postavený za jeden deň.

Tomáš Štrbo

manažér IBM

Priznávam, VŠP pôvodne nebola mojou školou snov. Dnes som osudu za túto voľbu veľmi vďačný, určite by som nechcel, aby to bolo inak.  

Ján Škorňa

redaktor RTVS, tvorca a moderátor úspešnej televíznej relácie Farmárska revue

Univerzita  mi dala množstvo teoretických poznatkov v oblasti regionalistiky, ekonomiky, politiky… Dodnes ich využívam vo svojej desaťročnej praxi v samospráve.

Renáta Medňanská

vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica

Štúdium na univerzite mi otvorilo nové obzory a pomohlo postaviť sa životu a práci s dostatočným sebavedomím.

Veronika Vallová

grafická dizajnérka, fotografka CREATIVE SK

Univerzita vám podá základ a vytvorí kmeň vedomostí a je na každom z vás, či ostanete len pri tom alebo doplníte konáre, listy a plody…

Peter Scholc

záhradný architekt, interiérový dizajnér IKEA Bratislava, freelancer

Univerzita mi pomohla nazrieť do zákulisia poľnohospodárskeho výskumu, osobitne ma zaujali predmety spojené s fyziológiou a reprodukciou hospodárskych zvierat.

Peter Šutovský

vedúci reprodukčného laboratória v Animal Science Research Center v Missouri, USA

Rád spolupracujem so svojou univerzitou. Študenti SPU vo vinárstve vykonávajú prax, počas ktorej ich skúsení vinári oboznamujú s umením výroby hrozna a vína. Práca vinohradníka, vinára je krásna aj náročná.

Peter Lukačovič 

hlavný technológ vinárstva Pivnica Radošina 

Hospodárske zvieratá, hlavne hovädzí dobytok, som obdivoval už od detstva v dedinskej maštali mojich starých rodičov.To rozhodlo o výbere študijného odboru aj zameraní mojej vedeckej ašpirantúry…

Ján Huba  

výskumný pracovník VÚŽV, konateľ vydavateľstva Slovenský CHOV  

Hovorí sa, že študentské časy sú tie najkrajšie a v mojom prípade to platí dvojnásobne. Mal som šťastie na skvelých spolužiakov, ale aj pedagógov.

Lukáš Berta

majiteľ rodinného Vinárstva Berta

Štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa.

Janka Bieliková

moderátorka a spolutvorkyňa relácie RTVS Hurá do záhrady

Buďte zvedaví a trpezliví. Nebojte sa ísť naproti svojim snom!

Andrea Čapkovičová

generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskej komisii, Brusel

Svoj odbor treba mať naozaj rád, nielen ako prácu, ale aj koníček. Preto si ten „svoj“ musíte dobre zvoliť.

Zdenko Štefanides

hlavný ekonóm Všeobecnej úverovej banky

Univerzita mi dala základy pre vnímanie priestoru a hmoty. Naučila ma nebáť sa veľkých projektov, ktoré sú v súčasnosti predmetom mojej tvorby.

Róbert Bartolen

florista a dizajnér

Študentské obdobie patrí medzi najkrajšie, ktoré som doteraz zažil. Čarovná Nitra a študentský život – keď si odmyslím zápočty a skúškové obdobie – zanechali vo mne iba pozitívne dojmy.

Ľuboslav Dobrocký

starosta obce Dolná Strehová