• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Dni otvorených dverí

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

Počas celého obdobia podávania prihlášok online na https://fapz.uniag.sk/sk/klikni-navstiv-studuj/

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

11. 2. 2022 o 9.00 a 13.00 h

18. 3. 2022 o 9.00 a 13.00 h

poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

registračný formulár pre účastníkov

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

21. 1. 2022 o 10.30 h

11. 2. 2022  16.30 h, online, link: https://bit.ly/FEM-SPU_DOD-pripojsa-11-2-2022

11. 3. 2022 o 10.30 h pavilón S, Tr. A. Hlinku 2 (poslucháreň S-01) a zároveň aj online, link: https://bit.ly/FEM-SPU_DOD-pripojsa-11-3-2022.

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

20. 1. 2022

10. 2. 2022, 16.00 h, online, link: https://meet.google.com/vkb-jtmp-xwf

10. 3. 2022, 16.00 h, online, link: https://meet.google.com/vkb-jtmp-xwf

poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

4. 2. 2022

Pavilón záhradnej architektúry, Tulipánová 7, Nitra

TECHNICKÁ FAKULTA

17. 2. 2022, 17.00 h a 19.00 h, online, link: https://fb.me/e/24kL5TSJ9

10. 3. 2022 online