• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Dni otvorených dverí

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

24. 2. 2023 o 9.00 h, Tr. A. Hlinku 2, Aula SPU

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

3. 2. 2023 o 10,00 h, poslucháreň Z-01, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2

24. 3. 2023 o 10,00 h, poslucháreň Z-01, areál SPU, Tr. A. Hlinku 2

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

20. 1. 2023 od 10.30 h, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01

17. 2. 2023 od 10.30 h, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01

17. 3. 2023 od 10.30 h, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

20. 1. 2023 o 10.00 h, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02

10. 3. 2023 o 10.00 h, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

3. 2. 2023 od 10.00 h, Tulipánová 7, prezenčne aj on-line http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/den-otvorenych-dveri-2023/

TECHNICKÁ FAKULTA

17. 2. 2023 o 9.00 a 11.00 v pavilóne TF, https://uniag.link/niamB

10. 3. 2023  9.00 h, pavilón TF, Tr. A. Hlinku 2 https://tf.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/den-otvorenych-dveri-2023-2/