• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Dni otvorených dverí

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

24. 2. 2023

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

3. 2. 2023

24. 3. 2023

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

20. 1. 2023

17. 2. 2023

17. 3. 2023

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

20. 1. 2023

10. 3. 2023

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

3. 2. 2023

TECHNICKÁ FAKULTA

17. 2. 2023

10. 3. 2023