• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Dni otvorených dverí

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

február 2024, Tr. A. Hlinku 2, Aula SPU

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

február a marec 2024,  areál SPU, Tr. A. Hlinku 2

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

január – marec 2024, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

január – marec 2024,  Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

február 2024, Tulipánová 7

TECHNICKÁ FAKULTA

február, marec 2024, Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF