• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Kontakt | Poď na zelenú!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku
2949 76 Nitra

+421 37 641 4111
+421 37 641 5111