• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Najčastejšie otázky

Mám vytlačenú a potvrdenú prihlášku, kam ju mám poslať?

Papierovú prihlášku neposielajte, vyplňte elektronickú prihlášku.

Čo ak som už prihlášku poslal papierovou formou?

V poriadku, nemusíte vyplniť elektronickú prihlášku. Ak ste prihlášku poslali, určite ju evidujeme a v blízkej dobe budete informovaný o jej doručení.

Je možné podať prihlášku aj na dva študijné programy z tej istej fakulty? (Druhú prihlášku na inú vysokú školu neposielam)

Áno,v jednej prihláške môžete uviesť aj dva (tri) študijné programy na tej istej fakulte.Poplatok budete platiť len za jednu prihlášku.

Je možné podať si dve prihlášky na dve rôzne fakulty za jeden poplatok?

Nie, za každú prihlášku (príp. aj s viacerými študijnými programami) budete platiť poplatok zvlášť v takej výške, akú má príslušná fakulta uvedenú v podrobných informáciách pre uchádzačov

Treba zaslať k elektronickej prihláške ešte nejaké ďalšie dokumenty?

Aktuálne stačí poslať elektronickú prihlášku, na základe ktorej budete podmienečne prijatá/ý. O termíne zaslania ostatných príloh sa dočítate v podrobných informáciách z fakulty, na ktorú sa hlásite.

Čítal som na stránke nové informácie o e-prihláške, ale nie som si istý, či som ich správne pochopil. Stačí iba vyplniť osobné informácie + známky a zaslať vám ju papierovou formou s podpisom?

Treba iba vyplniť elektronickú prihlášku a zrealizovať platbu podľa pokynov v e-prihláške. Papierovú prihlášku ani žiadne prílohy teraz nemusíte posielať.

Podávala som si v januári papierovú prihlášku na jednu z vašich fakúlt a teraz čítam, že sa podáva výhradne elektronická prihláška... Znamená to, že moju prihlášku neberiete do úvahy?

Vašu papierovú prihlášku evidujeme, elektronickú prihlášku už nemusíte vypĺňať.

Som uchádzač o štúdium na jednej z vašich fakúlt a chcel by som sa spýtať komu mám poslať potvrdené známky zo strednej školy.

V súčasnosti ešte nemusíte posielať žiadne prílohy. Spolu s rozhodnutím o podmienečnom prijatí vám budú zaslané ďalšie informácie (o zaslaní príloh k prihláške, o ubytovaní a pod.)