• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Szilárd Dusza | Poď na zelenú!

10 februára, 2023

Hovorí sa, že „teória bez praxe je ako voz bez osi, prax bez teórie ako voz bez cesty“. Som rád, že si naši študenti overujú teoretické poznatky priamo v podnikoch.