• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Ján Huba | Poď na zelenú!

25 januára, 2022

Hospodárske zvieratá, hlavne hovädzí dobytok, som obdivoval už od detstva v dedinskej maštali mojich starých rodičov.To rozhodlo o výbere študijného odboru aj zameraní mojej vedeckej ašpirantúry…