• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Veronika Vallová | Poď na zelenú!

24 mája, 2022

Štúdium na univerzite mi otvorilo nové obzory a pomohlo postaviť sa životu a práci s dostatočným sebavedomím.