• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Tomáš Sládeček | Poď na zelenú!

10 februára, 2023

Štúdium ma naučilo efektívne riešiť vzniknuté operatívne situácie, opustiť svoju komfortnú zónu a ísť za hranice svojho pohodlia. Takže okrem odborných poznatkov mi pomohlo aj v rozvoji svojich morálno-vôľových vlastností.