• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Štefan Chochláč | Poď na zelenú!

24 mája, 2022

Držte sa hesla WORK, FINISH and PUBLISH, pretože dnes už nestačí iba pracovať a doviesť prácu do úspešného konca, ale musíte ju aj prezentovať, teda zverejňovať vaše výsledky.