• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Marek Petriľák | Poď na zelenú!

12 januára, 2023

Počas štúdia som oceňoval najmä prepájanie teoretických poznatkov s praxou, množstvo mimouniverzitných aktivít a zahraničných pobytov. Univerzita ponúka veľa možností, je len na každom z nás, ako s nimi naložíme….