• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Marek Ličák | Poď na zelenú!

24 mája, 2022

Kvalita vysokej školy sa nemeria iba množstvom vedomostí, ktoré získate, ale hlavne tým, nakoľko sú jej absolventi vyzretí a pripravení na reálny život.