• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Janka Bieliková | Poď na zelenú!

19 januára, 2022

Štúdium mi dalo silný základ v mnohých oblastiach, ktoré naďalej využívam v praxi a umožnilo mi pracovať v oblasti, ktorá ma napĺňa.