• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Ján Paciga | Poď na zelenú!

24 mája, 2022

Svedomite študujte, zaujímajte sa o poľnohospodársku veľkovýrobu, vzhľadom na to, že v treťom tisícročí sa len v stredných a veľkých podnikoch môžu optimálne uplatniť nové systémy a technológie.