• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Gabriela Bírová | Poď na zelenú!

11 januára, 2023

Štúdium na SPU ponúka široké študijné možnosti. Vďaka nim som nadobudla potrebné vedomosti a zručnosti pre svoju prácu a už ako čerstvá absolventka som nastúpila na pozíciu analytičky.