• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Dominika Dadíková | Poď na zelenú!

17 januára, 2023

Mala som veľmi rada marketing a manažment, preberali sme veľa prípadov z praxe a v tom som sa našla. Čas strávený na univerzite a získané vedomosti vám nikto nevezme!