• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Termíny a prihlášky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

Termín konania prijímacej skúšky na ŠP hipológia bude upresnený dodatočne.


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

Termín konania prijímacej skúšky bude upresnený dodatočne.


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

(okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

ŠP krajinná a záhradná architektúra:

do 31. 3. 2024

Termín konania prijímacej talentovej skúšky na ŠP krajinná a záhradná architektúra bude upresnený dodatočne


Technická fakulta

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov


Fakulta biotechnológie a potravinárstva


Fakulta ekonomiky a manažmentu


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva


Technická fakulta