• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Termíny a prihlášky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)

Termín konania prijímacej skúšky na ŠP hipológia: 5. ̶  6. 6. 2023 (1. kolo), 31. 7. 2023 (2. kolo).


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 30. 4. 2023

Termín konania prijímacej skúšky:  7. – 8. 6. 2023


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

(okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)

ŠP krajinná a záhradná architektúra: do 31. 3. 2023, termín konania prijímacej talentovej skúšky: 27. – 28. 4. 2023


Technická fakulta

do 30. 4. 2023 (1. kolo)

do 15. 7. 2023 (2. kolo)

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 20. 6. 2023


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 7. 7. 2023


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 3. 7. 2023


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 9. 6. 2023


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 15. 7. 2023


Technická fakulta

do 30. 6. 2023 (1. kolo)

do 31. 7. 2023 (2. kolo).