• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Termíny a prihlášky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

do 28. 2. 2022 (1. kolo).

do 30. 4. 2022 (2. kolo)

do 31. 7. 2022 (3. kolo) **

** Okrem študijného programu krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inižnierstva, kde sa prijímajú prihlášky do 28. 2. 2022 (1. kolo) a do 31. 3. 2022 (2. kolo) a okrem študijných programov na Fakulte ekonomiky a manažmentu, ktorá prijíma prihlášky iba v 1. a 2. kole.

Termín zasadnutia prijímacej komisie

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

6. – 7. 6. 2022 (1. a 2. kolo)

12. 8. 2022 (3. kolo)


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

17. 6. 2022 (1. a 2. kolo)

12. 8. 2022 (3. kolo)


Fakulta ekonomiky a manažmentu

14. 6. 2022


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

3. 3. 2022 (1. kolo)

3. 5. 2022 (2. kolo)

3. 8. 2022 (3. kolo)


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

9. 6. 2022 (1. a 2. kolo)

13. 8. 2022 (3. kolo)

študijný program krajinná a záhradná architektúra 13. 5. 2022

 

Technická fakulta
14. 6. 2022 (1. a 2. kolo)
4. 8. 2022 (3. kolo)

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 17. 6. 2022


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 8. 7. 2022


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 4. 7. 2022


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 10. 6. 2022


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 31. 7. 2022


Technická fakulta

do 30. 6. 2022 (1. kolo)

do 6. 7. 2022 (2. kolo)

Termín zasadnutia prijímacej komisie

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

24. 6. 2022


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

15. 7. 2022


Fakulta ekonomiky a manažmentu

8. 7. 2022


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

14. 7. 2022


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

12. 8. 2022


Technická fakulta

28. 7. 2022 (1. kolo)

4. 8. 2022 (2. kolo)