• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Termíny a prihlášky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

Termín konania prijímacej skúšky: 11. júna 2024, náhradný termín 26. júna 2024


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

(okrem ŠP krajinná a záhradná architektúra)

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

ŠP krajinná a záhradná architektúra:

do 31. 3. 2024

Termín konania prijímacej talentovej skúšky na ŠP krajinná a záhradná architektúra:

24. 4. resp. 25. 4. 2024


Technická fakulta

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 15. 7. 2024 (2. kolo)

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Termín podávania prihlášok

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

do 21. 6. 2024


Fakulta biotechnológie a potravinárstva

do 30. 4. 2024 (1. kolo)

do 14. 7. 2024 (2. kolo)


Fakulta ekonomiky a manažmentu

do 4. 7. 2024


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

do 15. 6. 2024


Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

do 15. 7. 2024


Technická fakulta

do 30. 6. 2024 (1. kolo)

do 31. 7. 2024 (2. kolo)