• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Doktorandský študijný program špeciálna rastlinná produkcia je zameraný na zvyšovanie kvality, zabezpečovania stability rastlinnej produkcie a znižovania rizika rastlinnej produkcie na ekosystém a životné prostredie.

Rastlinná produkcia je významným obnoviteľným zdrojom energie a produktov rastlinného pôvodu využiteľných vo výžive ľudí, pri tvorbe nových špeciálnych chemických výrobkov a nových materiálov.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky / 4 roky

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

produkčný proces poľných krmovín
špeciálna výživa rastlín
reprodukčná biológia poľných rastlín
zrnoviny
okopaniny
špeciálne plodiny
biometrika v rastlinnej produkcii
geneticky modifikované rastliny v agroekosystéme
fyziologická ekológia rastlín
environmentálne aspekty rastlinnej produkcie
kolobehy hmoty a tok energie v ekosystémoch

 

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk