• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Absolvent inžinierskeho študijného programu výživa ľudí má teoretické poznatky o úlohe výživy v biologickom systéme, o globálnej i lokálnej politike výživy a cieľoch. Pozná podstatu látkového a energetického metabolizmu v organizme, fyziológiu výživy a zloženie rôznych druhov potravy. Pozná príčiny fyziologických a mikrobiologických zmien v potrave, zmeny počas úpravy, skladovania a konzervovania potravy, pozná podstatu pri hodnotení hygienickej a toxikologickej kvality potravín. Je schopný optimalizovať výživové systémy v praxi, analyzovať hladinu živín v organizme, príčiny výživovej disbalancie, predpovedať chorobný stav. Je schopný riadiť spracovávanie potravín, výživové režimy u rôznych skupín ľudskej populácie, modulovať diéty a výživové programy u zdravej populácie.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 2 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský
PROFILOVÉ PREDMETY

dietetika a dietológia

fyziológia výživy

klinická výživa I.

klinická výživa II.

nutričná epidemiológia

nutričná genomika

psychológia výživy

toxikológia potravín

výživa a metabolické poruchy človeka

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Ako hlavný inžinier ľudskej výživy, ako manažér v rôznych spracovateľských podnikoch, v stravovacích zariadeniach a službách, v kontrolných ústavoch pre kvalitu potravín a stravovanie, ako sanitárny inšpektor a hygienik, vo výskumných ústavoch a v školstve.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk