• Tel: +421 37 641 4111
  • info@uniag.sk

Bakalársky študijný program výživa ľudí pripravuje špecialistov, schopných zvládnuť problémy výživy ľudí vo vzťahu ku kvalite poľnohospodárskych produktov. Absolvent bude ovládať zabezpečenie výroby zdravotne neškodných, biologicky plnohodnotných a nutrične žiadaných potravín, sledovanie a hodnotenie úrovne výživy ľudí.

Forma štúdia

  • denná prezenčná / externá prezenčná

Dĺžka štúdia

  • 3 roky (denná forma / externá forma)

Jazyk

  • slovenský

PROFILOVÉ PREDMETY

biochémia výživy ľudí

genetika človeka

hodnotenie stavu výživy

chémia

morfológia stavovcov

náuka o potravinách

nutričné poradenstvo

somatológia človeka

úprava potravín a stravovanie

všeobecná toxikológia

výživa ľudí

základy výživy

zdravie a výživa

UPLATNENIE ABSOLVENTA

V podnikoch zaoberajúcich sa výrobou potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, v podnikoch spoločného stravovania, zdravotných zariadeniach, kontrolných inštitúciách, organizáciách pre obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, distribučných spoločnostiach a vedeckých inštitúciách.

KONTAKT

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

037/641 54 96, 037/641 55 43, 037/641 55 23

studfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk